Natureplus ® - Getest Keurmerk
Gecertificeerd voor duurzaam en gezond bouwen!

De cellulose-isolatie THERMOFLOC is Europa‘s eerste inblaasprodukt , dat het begeerde natureplus® keurmerk dragen mag. De onafhankel i j ke deskundigen van de internationale vereniging Natureplus® certificeren het THERMOFLOC inblaasproduct als uitstekend voor milieu, zijn ecologisch karakter, goede technische eigenschappen en positieve invloed op de gezondheid. 

Alleen duurzame producten, die uit tenminste 85% hernieuwbare grondstoffen bestaan en bewijzen kunnen dat ze een positieve invloed op het binnenklimaat hebben worden gecertificeerd. Hierdoor kan enerzijds schadelijk ontgassing worden voorkomen en anderzijds consumptie van fossiele brandstoffen geminimaliseerd. Bovendien zorgen strenge limieten ervoor dat er geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid zijn vanuit THERMOFLOC. Het Natureplus label bevestigt hiermee ook zijn goedkeuring voor de gebruiksvriendelijk- en duurzaamheid.

Test-beoordeling "Z E E R G O E D"
PRODUCTIE EN KWALITEITSGARANTIE

THERMOFLOC-isolat iemater iaal wordt geproduceerd uit gesorteerd krantenpapier met toevoeging van minerale stoffen met het oog op conservering en brandbeveiliging. Het papier wordt grof versnipperd en daarna in een vezelmolen verder verwerkt tot fijne, elastische cellulosevezels.

Het afgewerkt product wordt daarna in zakken verpakt en op pallets gestapeld. Een gecertificeerde interne en externe kwaliteits controle garandeert, dat het product beantwoordt aan de hoogste Europese kwaliteitseisen. Dit wordt ook gedocumenteerd door een Europese technische goedkeuring.